05/25/2015 13:14

E defterde yer alan SMMM/YMM’ye ait bilgiler hakkında

Sayın yetkililer,
Kurumumuz 4572 sayılı özel kanuna göre kurulmuş bir tarım kooperatifleri birliği.Özel kanunlara göre kurulan kooperatifler ile bu kooperatiflerin oluşturdukları birliklerin herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın beyannamelerini SM/SMMM/YMM’ye imzalatma zorunluluğu bulunmaması nedeniyle, kurumumuzun sözleşmeli SM/SMMM/YMM’si bulunmamakta ve beyannameleri kurum yetkilileri tarafından elektronik olarak verilmektedir. Bu kapsamda, e-defterde bulunması zorunlu olan SM/SMMM/YMM’ye ait bilgiler hanesine hangi bilgilerin yazılması gerektiğiyle ilgili tarafımıza bilgi verilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,


Cevap : Eğer defterler işletme bünyesinde tutuluyorsa, bu alana işletmenin muhasebe bölüm yetkilisinin unvanı ve adı-soyadı yazılacaktır. "Sözleşme No" alanına tire(-) işareti yazabilirsiniz. Çünkü sözleşme bilgisi alanını, şematron kontrollerine göre boş geçmemeniz gerekir.

Yorumlar

Sen de yorum yap!

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.