11/05/2014 08:23

Uygulama Yanıtı

Yanıt verilen bir Ticari faturaya tekrar bir daha yanıt verilebilir mi? Şöyle ki; Red verilen bir ticari faturaya 3 gün sonra Kabul yanıtı verilebilir mi? Entegrasyon testlerinde verilebildiğini gördük… 

Eğer mümkünse burada 2 inci yanıtı işleme almak zorunda mıyız?


Cevap : GIB Porta Kullanıcılarında bir ticari faturaya ikinci yanıt geldiğinde 1195 daha önce yanıt verilmiştir cevabı dönülmektedir. Bu özellik Entegratör ve Entegrasyon kullanıcılarına idare tarafından henüz zorunlu kullanım olarak açılmamıştır. TTK ya göre bir ticari faturanın süresi 8 gündür. Alıcı mükellef 8 gün içerisinde red / kabul yanıtı verebilir. 8 günden sonra verilen yanıtları alıcı mükellef TTK ya göre kabul etmeyebilir. 8 Gün süresi konusunda E-Fatura sisteminde 8 günden sonra yanıtlar gönderilebiliyor idare bu konuda güncelleme yaparak bunun engellenmesi konusunda çalışmalar yapmakta. İdare 8 günden sonra gelen yanıtların kullanıcılar tarafından kabul edilmesi gerektiğini yönetmeliğe göre söylemekte ancak Kanunlarda Yasalar yönetmelikten üstündür. Kullanıcılar Türk Ticaret Kanununa göre 8 günden sonra gelen yanıtlara kabul etmeyebilir.

Yorumlar

Sen de yorum yap!

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.