Maliyenin 40 bin e-fatura mükellefine ulaşmak


2015 Yılı Bütçe Gerekçesinde gelir sisteminin etkinliğinin artırılması ve idari kapasitenin geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar arasında e- fatura ve e-defter kullanımında kapsamın genişletilmesi ve mükellef sayısının artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Elektronik fatura (e-fatura) uygulamasını kullanan mükellef sayısı 27 Ekim 2014 itibariyle 20 bini bulurken bu sayının 40 bin mükellefe çıkarılması hedefleniyor. Kamu kuruluşlarının kendi yetki alanlarındaki mükellef gruplarına e-fatura zorunluluğu getirilmesinin planladığı, bu çalışmayla birlikte e-fatura kullanan mükellef sayısının 2 yıl içinde 100 bine ulaşmasının öngörüldüğü bildirildi. Elektronik fatura (e-fatura) uygulamasını kullanan mükellef sayısı 27 Ekim 2014 itibariyle 20 bini bulurken bu sayısının 40 bin mükellefe çıkarılması hedefleniyor.

2015 Yılı Bütçe Gerekçesi’nde gelir sisteminin etkinliğinin artırılması ve idari kapasitenin geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar arasında e- fatura ve e-defter kullanımında kapsamın genişletilmesi ve mükellef sayısının artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kamu kuruluşlarının kendi yetki alanlarındaki mükellef gruplarına e-fatura zorunluluğu getirilmesinin planladığı, bu çalışmayla e-fatura kullanan mükellef sayısının 2 yıl içinde 100 bin olmasının öngörüldüğü kaydedildi. Bütçe gerekçesinde, “Kara ve denizyolu yolcu taşımacılığında e-bilete geçilmiş olmakla beraber bunun yanında hava yolcu taşımacılığı ve çeşitli etkinlik biletlerinin de e-bilet olarak düzenlenmesine yönelik hukuki ve teknik çalışmaların 2014 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır” denildi.

Uzmanlar, mükellef sayısının artırılmasına, e-fatura ile ilgili bazı yükümlülük sınırlarının düşürülmesinin de katkı yapabileceğini, ancak bu yöntemle kayıtlı ekonomi oranının artırılmasının çok mümkün olmadığını bildirdiler.

Yasal gerekler nedeniyle en az iki nüsha olarak düzenlenen belgelerin sadece elektronik araçlar vasıtasıyla oluşturulması, saklanması ve istendiğinde de bu y yollarla ibraz edilebi lebilmesini sağlamak ama amacıyla Elektronik Fat Fatura Kayıt Sistemi’n mi’ni Elektronik Arşiv Uygulaması’na nüş nüştürme çalışmalarının başlatıldığı belirtilerek, hedeflenen sektörler bazında e-arşiv uygulamasının yaygınlaştırılarak, nihai tüketicilere elektronik ortamda fatura iletilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, ekim ayının ilk haftasında mükelleflere bir yazı göndererek, 6 aydan önceki faturaların ile kabul ve redde ilişkin uygulama yanıtlarının 15 Ekim 2014 itibarıyla portaldan silineceği konusunda uyarıda bulundu. 397 sıra numaralı VUK Genel Tebliğinin “6. E-faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü” başlığı uyarınca bunların elektronik ortamda saklanması gerekiyor.

E-faturaya geçiş için önce 31 Aralık 2013 tarihi belirlenmiş, bu süre daha sonra 1 Nisan 2014 olarak değiştirilmişti.

E-fatura kapsamında 4760 sayılı ÖTV Kanunu’nun 3 sayılı listesinde yer alan (alkollü-alkolsüz içecek, tütün, sigara vb.) ürünleri imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan mal alanlardan 2011 itibarıyla 10 milyon lira brüt satış hasılatına tabi olan mükellefler yer alıyor. Kapsamda ayrıca, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 2011 itibarıyla asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar bulunuyor.

Yorumlar

Sen de yorum yap!

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.