06/04/2014 17:03

Başvuru rakamının belirlenmesi

e-Fatura uygulamasına başvuruda belirlenen yıllık brüt satış hasılatının hesaplanmasında gelir tablosunda bulunan “Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar” hesabı dikkate alınacak mı?


Cevap : e-Fatura uygulaması için yayınlanmış bulunan 421 Sıra No’ lu Genel Tebliğde 2011 takvim yılındaki gerekli hadlerin hesaplanmasında gelir tablosunda bulunan Brüt Satış Hasılatının dikkate alınacağı belirtilmiştir. Bu bağlamda gelir tablosunda bulunan diğer gelir kalemlerinin bu hesaplamada dikkate alınmasına gerek yoktur.

Yorumlar

Sen de yorum yap!

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.